คลังเก็บป้ายกำกับ: ชื่อโดเมนระดับบนสุด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง อินเทอร์เน็ต

หน่วนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง อินเทอร์เน็ต ความหมายของอินเทอร์เน็ต            อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมเครือข่าย ภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกันคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในอินเทอร์เน็ตสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ นับว่าเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้นิยมใช้ โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกมากที่สุด คำศัพท์ที่ควรรู้ !! 1. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP:Internet Service Provider)           ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต คือ บริษัทที่ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ โดยผู้บริการจะเชื่อมโยงลูกค้าเข้ากับเทคโนโลยีรับส่งข้อมูลที่เหมาะสมผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า “โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต(IP:Internet Protocol)” ตัวอย่างเช่น True , TOT , 3BB … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ | ติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , | ใส่ความเห็น