หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง อินเทอร์เน็ต

หน่วนการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง
อินเทอร์เน็ต

ความหมายของอินเทอร์เน็ต

           อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมเครือข่าย ภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกันคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในอินเทอร์เน็ตสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ นับว่าเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้นิยมใช้ โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกมากที่สุด

คำศัพท์ที่ควรรู้ !!

1. ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ISP:Internet Service Provider)

          ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต คือ บริษัทที่ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ โดยผู้บริการจะเชื่อมโยงลูกค้าเข้ากับเทคโนโลยีรับส่งข้อมูลที่เหมาะสมผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า “โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต(IP:Internet Protocol)” ตัวอย่างเช่น True , TOT , 3BB เป็นต้น

2. เว็บเบราว์เซอร์(Web browser)

          เว็บเบราว์เซอร์ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเว็บที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะ เช่น HTML  ที่จัดเก็บไว้ที่ระบบบริการเว็บหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือระบบคลังข้อมูลอื่นๆ โดยโปรแกรมค้นดูเว็บเปรียบเสมือนเครื่องมือในการติดต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ๋ที่เรียกว่า เวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web : WWW) ตัวอย่างเช่น IE , FireFox , Safari , Opera , Chrome เป็นต้น

 

3. โครงสร้างแบบ ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP : Transmitsion Control Protocol/Internet Protocol)

          เป็นมาตรฐานที่ทำให้คอมพิวเตอร์ภายในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเชื่อมต่อเข้าหากัน และติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ เป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยการกำหนดวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ โดยใช้แนวคิดการแบ่งลำดับชั้นโปรโทคอล

4.ระบบการตั้งชื่อโดเมน (DNS : Domain Name System)

          เป็นระบบที่ใช้เก็บข้อมูลของชื่อโดเมน ซึ่งใช้ในเครือข่ายขนาดใหญ่อย่างอินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลที่เก็บมีหลายอย่าง แต่สิ่งสำคัญ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างชื่อโดเมนนั้นๆกับหมายเลขไอพีที่ใช้งานอยู่
ประโยชน์สำคัญของ DNS คือ ช่วยแปลงหมายเลขไอพีซึ่งเป็นชุดตัวเลขที่จำได้ยาก มาเป็นชื่อที่สามารถจดจำได้ง่าย

ชื่อโดเมนระดับบนสุด

.com คือ เครือข่ายองค์กรเองชน
.gov คือ เครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐบาล
.edu คือ เครือข่ายของหน่วยงานการศึกษาหรือมหาวิทยาลับ
.mil คือ เครือข่ายของหน่วยงานทหาร
.net คือ Netwoek Operater หรือ บริษัท Poavider ต่างๆ
.org คือ เครือข่ายองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร

ชื่อโดเมนของแต่ละประเทศ

.th  = ไทย
.am = อเมริกา
.cn  = จีน
.es  = สเปน
.se  = สวีเดน
.sg  = สิงคโปร์

5. ICANN (Internet Cooperation for assigned names and number)

          ICANN คือ องค์กรบริหาร ทรัพยากรโดเมนโลก   ที่ดำเนินงานโดยไม่หวังผลกำไร  มีโครงสร้างการดำเนินงานที่อาศัยความร่วมมือจากนานาชาติ ในการบริหารจัดการโดเมน
ในแง่ของการเป็นหุ้นส่วนกับสาธารณะชนต่างๆ ICANN ทุ่มเทการทำงานเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพการดำเนินงานของระบบอินเตอร์เน็ต และส่งเสริมการแข่งขันเสรี และเพื่อที่จะดำรงอยู่เป็นตัวแทนของชุมชนอินเตอร์เน็ตโลกที่ทำหน้าที่พัฒนา นโยบาย เพื่อการดำเนินงานภารกิจต่างๆเหล่านี้ด้วยกระบวนการจากล่างสู่บน (bottome up) บนพื้นฐานของมติที่เป็นเอกฉันท์ (concensus-based) และล่าสุด icaan ได้มีการจดโดเมนป็นภาษาท้องถิ่นแล้ว หลังจากที่ทดลองมานาน

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s